‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

01/07/2021

Poradenství – Poradenské služby

Dne 8. února 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu II. Výzvu Poradenských služeb pro MSP – Poradenství. Tato výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Důležité informace výzvy:

 • Předpokládaný příjem žádostí od 01. 03. 2021 – do 31. 12. 2021.
 • Předpokládaná výše podpory až do 50%.
 • Dotace na projekt 50 tis – 1 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná.

Mezi podporované aktivity patří:

 • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Způsobilé výdaje:

 • nákup externích poradenských služeb
  • které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace
  • zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky na území České republiky mimo hl. město Praha

Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme nebo pomůžeme se zpracováním žádosti o dotaci Vašeho projektu.